Přeskočit na obsah

Rekreace a ochrana přírody – s prostředím ruku v ruce…

Termín
9. 5. 2022
Čas
15:09 - 16:09
Kategorie
Konference
Místo konání
Křtiny
Počet bodů
3

Anotace:

Hlavními tématy jsou využívání přírodních fenoménů k podpoře regionálního rozvoje; složky rekreačního potenciálu území (krajinný ráz, dřevinná vegetace, vodní prvky v krajině); poškozování chráněných částí přírody rekreační utilizací (příklady a návrhy řešení, zkušenosti); přírodě šetrné způsoby cestovního ruchu a rekreace; rekreační funkce a využívání lesních ekosystémů; rekreační využívání dopravní sítě; rekreační využívání území a vliv hodnocení dopadů na životní prostředí.

Termín konání: 27. 4. 2022

Místo konání: Křtiny

Kontaktní osoba: Ilona Prausová, tel.: 777 577 496, e-mail: ilona.prausova@czgbc.org

Přednášející: Jitka Fialová, Alena Kliková, Pavla Kotásková

Více informací