Přeskočit na obsah

Rybí přechody

Termín
12. 4. 2022
Čas
09:00 - 14:21
Kategorie
Seminář
Místo konání
On-line
Počet bodů
1

Anotace:

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou fragmentace říční sítě ČR, významem zajištění kontinuity vodních toků, migrací vodních organismů, zejména ryb, opatřeními pro zlepšení ekologického stavu vodních toků, včetně konkrétních příkladů. Představen dále bude současný stav fragmentace a kroky směřující k řešení této problematiky. Seminář je určen pro široký okruh odborníků z řad pracovníků odborů životního prostředí, pozemkových úřadů, projektantů, vodohospodářů, lesníků, zemědělců, ochránců přírody a dalších.

Termín konání: 12. 4. 2022

Kontaktní osoba: Jitka Fialová, tel.. 545 134 096, e-mail: jitka.fialova@mendelu.cz

Vložné: 500,- Kč

Přednášející: Jitka Fialová, Miloš Holub, Zdeněk Vogl

Počet bodů v rámci CPV: 1

Více informací