Přeskočit na obsah

Festivaly Den architektury a Film a architektura/Záštita ČKA

Termín
29. 9. - 5. 10. 2023
Čas
10:00 - 20:00
Kategorie
Festival
Místo konání
Praha + města ČR
Počet bodů
5

Anotace:

Den architektury

V roce 2023 se bude program 12. ročníku festivalu Den architektury věnovat tématu výjimečných konstrukcí (motto: Objev konstrukce!) jako nedílné součásti podstaty i vzhledu staveb, a to jak v historické architektuře i architektuře 19. století a jejího industriálního odkazu, tak realizací 20. – 21. století. Tento rok se zaměří na dva architekty, kteří s konstrukcemi pracovali na svou dobu velmi odvážně. Celorepublikově připomene 300 let od úmrtí nejvýznamnějšího představitele a tvůrce barokní gotiky Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Film a architektura

Dvanáctý ročník festivalu Film a architektura tematicky naváže na hlavní téma festivalu Den architektury a významná výročí spojená s tématem architektury a měst. Název Konstrukce pojme v tom v nejširším slova smyslu – ať už jako vzdání holdu technickým stavbám, inženýrství a inovacím, tak jako abstraktní produkt či koncept společenských ideologií, které ovlivňují fungování a podobu měst i úlohu architektury jako takové. Festival bude opět rozdělen do několika tematických sekcí podle kurátorského výběru. Zastřešující téma Konstrukce bude doplněno o další volně navazující sekce představující Limity originality, Umělecké ateliéry a Ruch měst. Ve speciální kategorii Inspirace nabídne divákům také kultovní i méně známé snímky, ve kterých hraje hlavní nebo vedlejší roli právě architektura. Dramaturgii pravidelně zajišťuje vybraná osobnost oboru architektury, designu či filmu. Hlavní projekce budou doplněny o krátké experimentální filmy s podobnou tématikou a především o doprovodné akce, které divákům rozšíří kulturní zážitek a znalosti daného tématu. Důraz bude kladen na filmy, které se dotknou aktuálních témat, společenských fenoménů či problémů současné architektury a urbanismu týkajících se široké veřejnosti. Nedílnou součástí festivalu je setkání a diskuze se samotnými tvůrci vybraných filmů.

Termín konání: 29. 9. - 5. 10. 2023

Kontaktní osoba: MgA. Marcela Steinbachová, Ph.D., tel.: 776 565 180, e-mail: architektura@krh.info

Počet bodů v rámci CŽV: 5

Více informací Den architektury

Více informací Film a architektura