Přeskočit na obsah

Development nemovitostí – Lokalita (2. semestr)

Termín
1. 2. - 30. 6. 2024
Čas
09:00 - 16:45
Kategorie
Jiné
Místo konání
Praha
Počet bodů
4

Anotace:

Kurz probíhá v pěti výukových blocích pátek a sobota (během letního semestru AR 2023/2024. Celkový počet výukových hodin v semestru je 80 (výuková hodina 45 minut).

Kurz je druhým semestrem čtyřsemestrálního programu Development nemovitostí, který se v prvním semestru zaměřuje na projekt samostatné budovy (BUDOVA), ve druhém na rozvoj lokality (LOKALITA), třetí a čtvrtý semestr jsou koncipovány jako rozpracování aktuálních témat současného developmentu.

Kurz Development nemovitostí - Lokalita (2. semestr) se zaměřuje na získání dovedností z oblasti developmentu a jejich aplikaci skrze projekt zpracovávaný ve skupině. Cílem je naučit frekventanty kurzu vypracovat developerskou koncepci projektu na konkrétní lokalitu s rámcovým zadáním, která by měla sloužit jako podklad pro rozhodnutí stavebníka (rada města, správní rada soukromé společnosti, vedení developerské firmy atp.) a zadání pro jednotlivé specialisty (financující banku, analytiky, marketingové oddělení, projektanty atd.). Po absolvování budou účastníci schopni naplánovat rozvoj lokality (rozloha cca 5-10 hektarů, měřítko cca 1:2000) s různými funkcemi budov (kombinace funkcí komerčních a veřejně-prospěšných), různým charakterem zástavby i veřejnou infrastrukturou, který zároveň zohlední komplexnost rozvoje v souvislostech architektonicko-urbanistických, ekonomických, environmentálních, legislativních a společensko-kulturních.

Termín konání: 

AR 2023/2024 - letní semestr

5 x výukový blok pátek (10.45 – 19.15) a sobota (9.00 – 16.45)

Únor - červen 2024

Místo konání:

Fakulta architektury ČVUT Praha

Vložné:

Od AR 2024/2025 57.000, - Kč, zaváděcí cena v prvním roce (AR 2023/2024): 28.500,- Kč/semestr (sleva 5%)

Počet bodů v rámci CŽV: 4 body/semestr

Více informací