Přeskočit na obsah

Digi/BIM Day ČKA

Termín
26. 9. 2023
Čas
09:00 - 13:00
Kategorie
Workshop
Místo konání
Praha nebo on-line
Počet bodů
5
Více informací
youtube.com

Videozáznam akce je k dispozici zde.

Workshop Digi BIM Day ČKA se konal letos poprvé 26. září a přinesl řadu podnětných témat pro architektonickou praxi, neboť akce byla především určena pro praktikující architekty, kteří se zajímají o digitalizaci a informační modelování budov (BIM).

Workshop proběhl hybridní formou: do sídla Komory přišlo 18 zájemců a přes Zoom se jich připojilo 38, všem účastníkům děkuji nejen za jejich účast, ale především za jejich zapojení do diskuse.

Na programu byla tato témata:

  • Představení PS Digitalizace: její klíčové činnosti a vize.
  • Postup při navrhování metodou BIM: informační model stavby a generování dokumentace, BIM protokol
  • Stav BIM v ČR: aktuální stav a předpokládaný vývoj na národní úrovni, koordinace vzdělávání na fakultách architektury a v rámci celoživotního vzdělávání, spolupráce s dalšími organizacemi.
  • Digitalizace územního plánování a stavebního řízen v ČR: aktuální stav digitalizace, její cíle a návrh dalšího postupu.
  • Digitalizace stavebního povolení v EU: evropská studie Accord – terminologie, úrovně digitalizace, závěry průzkumu a případové studie – Finsko, Estonsko a Rakousko.
  • Datové podklady a systémy eGovernmentu pro územní plánování a stavebnictví: digitální Česko, geoportál ČÚZK, digitální technické a katastrální mapy, národní geoportál územního plánování a informační modelování vystavěného prostředí.
  • Osobní prezentace autorů projektů zpracovaných metodou BIM: realizované projekty Kunsthalle Praha, Stages Hotel Praha, Centrála ČSOB – SHQ v Praze, Centrum technických a přírodovědných oborů v Ústí nad Labem, ÚKHT Pavilon profesora Dyra a bytové projekty v Ostravě.

Digi BIM Day umožnil účastníkům diskutovat o nejnovějších trendech v oblasti BIM a digitalizace a poskytl jim informace, jak tyto trendy ovlivňují architektonickou praxi.

Zejména osobní prezentace autorů projektů zpracovaných metodou BIM nabídla cenný pohled do praxe architektů, kteří zde prezentovali své zkušenosti a zhodnotili výhody i nevýhody použití metody BIM, včetně přínosů pro jejich projekční praxi.

Závěrem nabízím pohled Miriam Muroňové, prezentujících zde své projekty, který je velmi výstižný: „Skutečně je digitalizace a svět BIM se všemi svými knihovními prvky „zabijákem“ kvalitní architektury? Nebo je obava architektů ze světa BIM dána jen nedostatečnou informovaností?

Snažili jsme se Vám odpovědět na otázky a ukázat, že BIM přirozený způsob navrhování staveb nemění. Je to jen nový prostředek vyjádření.

Podívejte se na prezentace s ukázkami a praktickými tipy používání BIM na skutečných projektech, jak jsme je představili na akci PS DIGITALIZACE – DIGI BIM DAY ČKA.“

Akce byla součástí celoživotního profesního vzdělávání architektů.

Příjemný a inspirativní čas při sledování záznamu, spolu s ostatními přednášejícími, vám přeje

Aleš Marek, předseda PS digitalizace ČKA

P.S.

Další Digi BIM Day ČKA je plánován na květen, nebo červen, příštího roku, přinese řadu dalších aktuálních témat a budete o něm včas informováni.

Těšíme se na vás!