Přeskočit na obsah

Nový stavební zákon

Termín
24. 10. 2023
Čas
09:00 - 14:00
Kategorie
Seminář
Místo konání
Praha
Počet bodů
3

Anotace:

 • předmět nového stavebního zákona a některé související právní předpisy
 • obsah nového stavebního zákona
 • základní pojmy (stavební a nestavební záměr, stavba)

        - kategorizace staveb

 • výkon veřejné správy - stavební úřady (stavební správa, působnost stavebních úřadů, součinnost s dotčenými orgány státní správy)
 • stavební právo hmotné

       - požadavky na výstavbu - zmocnění k vydání prováděcích právních, postup podle dosavadních právních předpisů

      - činnosti ve výstavbě

    - povinnosti „osob činných ve výstavbě“

 • forma povolení stavebních a nestavebních záměrů
 • řízení o povolení záměru

     - žádost o povolení záměru

     - platnost povolení

 • řízení o užívání stavby 
 • odstraňování staveb

     - povolení a nařízení odstranění

     - dodatečné povolení stavby

 • přechodná ustanovení ke stavebnímu řádu
 • účinnost NSZ a použitelnost zákona v přechodném období

 

  Datum konání: 24. 10. 2023

  Místo konání: Praha

  Vložné:  1.990,-Kč za osobu včetně DPH (sleva pro členy ČKA 10%)

  Kontaktní osoba: Ing. Petr Dolejš, tel.: 234 221 123 - 124, e-mail: studio@studioaxis.cz

  Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 3

  Více informací zde