Přeskočit na obsah

Řešení správních deliktů v oblasti památkové péče

Termín
25. 5. 2023
Čas
09:00 - 14:00
Kategorie
Seminář
Místo konání
Praha
Počet bodů
2

Text

Anotace: 

Základní principy odpovědnosti za přestupky

  1. a) Odpovědnost za přestupek fyzické osoby (pachatel, jednání, následek, formy zavinění přestupku)
  2. b) Odpovědnost za přestupek právnické nebo podnikající fyzické osoby (pachatel, jednání, následek)

 Přestupky podle § 35 a 39 zákona o státní památkové péči

  1. a) Skutkové podstaty
  2. b) Řízení o přestupcích - zahájení řízení, předmět a rozsah dokazování, lhůty pro vydání rozhodnutí, opravné prostředky
  3. c) Náležitosti rozhodnutí o přestupku
  4. d) Opravné prostředky

 Zvláštní druhy přestupkového řízení, souběh a spolupachatelství přestupků

  1. a) Zvláštní druhy přestupkového řízení, zejména příkaz a příkaz na místě
  2. b) Základní principy souběhu přestupků
  3. c) Spolupachatelství přestupků

Termín konání: 25. 5. 2023

Kontaktní osoba: Petr Dolejš, tel.:  234 221 123 - 124, e-mail: studio@studioaxis.cz

Přednášející: Martin Zídek, Jiří Klusoň

Počet bodů v rámci CŽV: 2

Více informací