Přeskočit na obsah

Seminář Modro-zelená infrastruktura

Termín
19. 9. 2023
Čas
16:00 - 18:00
Kategorie
Seminář
Místo konání
kancelář České komory architektů, Josefská 34/6 nebo on-line
Počet bodů
5

Současné krajiny trpí sílícími dopady klimatické změny. Problémy se kumulují zejména v urbanizovaném prostředí, kde často převažují nepropustné plochy, např. komunikace a budovy, nad plochami propustnými. Tím se snižuje možnost zasakování vody a pouze minimum srážek se vsákne do podloží, zatímco většina cenné dešťové vody je odvedena do kanalizace a vodními toky nenávratně odtéká z našeho území.  Zadržení a využití dešťové vody je jedním ze způsobů, jak dopady klimatické změny snižovat.

Modrozelená infrastruktura (MZI) je soubor přírodě blízkých a technických opatření a prvků, které propojují srážkový odtok s vegetačními a vodními prvky v sídlech i ve volné krajině. Zlepšuje přirozený lokální koloběh vody, přispívá k čistění vod,  zlepšuje mikroklima prostřednictvím odolnější zeleně. To vše má přímý dopad na kvalitu života lidí a biodiverzitu. Seminář ukáže, jak lze současný stav zlepšit a pomocí přírodě blízkých opatření zadržet vodu v místě dopadu srážek. Shrne principy MZI, ukáže základní předpoklady k jejich implementaci, benefity i úskalí a smysl využívání MZI při plánování a správě sídel. Na různá opatření modrozelené infrastruktury se podíváme z hlediska jejich efektivity, vhodnosti použití a náročnosti jejich realizace.

Seminář byl určen pro architekt/ky všech autorizací i techniky ve výstavbě, lektorkami byly krajinářské architektky.

Seminářem vás provedly:

  • Jana Pyšková, krajinářská architektka, která ve svých projektech prosazuje celostní mezioborový, udržitelný přístup zahrnující principy modrozelené infrastruktury a ochranu biodiverzity. Předsedkyně České asociace pro krajinářskou architekturu (ČAKA).
  • Zuzana Štemberová, krajinářská architektka v atelieru Terra Florida, vedoucí Ústavu krajinářské architektury FA ČVUT, členka rady ČAKA. V projektech a výzkumu se zabývá tématem zelené (modrozelené) infrastruktury v rámci širší krajiny i detailu městského prostoru.

Co si ze semináře účastníci odnesli?

  • Praktické tipy k navrhování modrozelené infrastruktury, které můžete přenést do své praxe.
  • Přehled o tématu technologií modrozelené infrastruktury, které můžete využít jako svou výhodu na trhu.
  • Prezentaci v PDF včetně odkazů na zdroje.
  • Odpovědi na otázky během semináře
  • Zaslání podrobnějších zdrojů po akci.
  • Záznam semináře, na který se můžete znovu podívat.

Kdy: v úterý 19. 9. 2023, 16:00-18:00

Kde: osobně v kanceláři České komory architektů, Josefská 34/6, Praha 1, nebo online přes aplikaci Zoom

Záznam semináře je možné zakoupit vyplněním formuláře zde.

Akce byla ohodnocena 5 body v celoživotním vzdělávání ČKA. Seminář spolupořádali Česká komora architektů a Rethink Architecture Institute.