Přeskočit na obsah

Stavební zákon - stávající i nový

Termín
8. 6. 2023
Čas
09:00 - 14:00
Kategorie
Seminář
Místo konání
Praha
Počet bodů
2

Anotace:

Seminář bude zahrnovat jak platnou právní úpravu, tak informace o obsahu nového stavebního zákona a o změnách souvisejících zákonů. Nový stavební zákon vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem 283/2021 Sb., stavební zákon, a tzv. změnový zákon vyšel pod č. 284/2021 Sb.

 1/ Stávající stavební zákon:

  • Související a prováděcí právní předpisy k platnému stavebnímu zákonu - přehled
  • Výkon veřejné správy na úseku územního rozhodování a stavebního řádu - stavební úřady, dotčené orgány, závazná stanoviska
  • Povolování staveb veřejné infrastruktury podle zákona č. 416/2009 Sb. - srovnání se stavebním zákonem 
  • Formy a postupy povolování staveb (územní rozhodování, povolování realizace staveb) podle platné právní úprav
  • Kolaudace staveb

 2/ Nový stavební zákon:

  • Obsah nového stavebního zákona
  • Výkon veřejné správy na úseku územního plánování a na úseku stavebního řádu (státní stavební správa)
  • Povolování staveb a působnost stavebního úřadů při ochraně veřejných zájmů podle jiných zákonů

Datum konání: 8. 6. 2023

Vložné:  1.790,-Kč za osobu včetně DPH (sleva pro členy ČKA 10%)

Kontaktní osoba: Petr Dolejš, tel.: 234 221 123 - 124, e-mail: studio@studioaxis.cz

Přednášející:  Zdeňka Vobrátilová

Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 2

Více informací zde