Přeskočit na obsah

Světový inženýrský konvent WEC 2023/ Záštita ČKA

Termín
11. - 13. 10. 2023
Čas
07:30 - 17:45
Kategorie
Jiné
Místo konání
Praha
Počet bodů
5

Praha bude poprvé v historii pořadatelství hostit Světový inženýrský konvent (World Engineers Convention). Jde o nejvýznamnější aktivitu Světové federace inženýrských organizací (the World Federation of Engineering Organizations - WFEO), která je pořádána každé čtyři roky v různých kontinentech jako největší světové setkání inženýrů, vědců, techniků, studentů, zástupců univerzit, průmyslu, výzkumu, mediální a politické sféry s počty účastníků více než 3000.

Hlavním záměrem 7. konventu WEC 2023 je zdůraznit klíčovou roli inženýrů, techniků, vědců a všech zainteresovaných lidí přispívající k řešení nejkritičtějších globálních problémů lidstva a k dosažení cílů udržitelného rozvoje deklarovaných OSN v “UN Sustainable Development Goals“.

Český WEC 2023 si klade za cíl ukázat nejvyspělejší současné a budoucí technologie založené na využití převratných vynálezů v kybernetice, robotice a umělé inteligenci a jejich současných a budoucích aplikací v oblastech energetiky, dopravy, průmyslu, životního prostředí, chytrých měst a regionů, kybernetické bezpečnosti, zdravotnictví, zásobování pitnou vodou a potravinami, omezování vlivu klimatických změn a prevence proti přírodním a průmyslovým katastrofám. Významnou součástí konventu bude také důraz na inovace vzdělávání a celoživotního profesního kariérního cyklu inženýrů s důrazem na mladou generaci a ženy v inženýrství a vědě.

Termín konání: 11. – 13. 10. 2023
Místo konání: Praha
Organizátor: Český svaz vědeckotechnických společností z.s (ČSVTS) a World Federation of Engineering Organizations (WFEO)

Počet bodů v rámci CŽV: 5

Program

Více informací