Přeskočit na obsah

Efektivní technologie - rodinné domy II

Termín
16. 10. 2024
Čas
08:30 - 14:30
Místo konání
on-line
Počet bodů
1
Více informací
pasivnidomy.cz

Hledáte moderní a efektivní technologie do novostaveb a komplexních renovací rodinných domů? Pak je tento webinář určen přímo vám! Seznámíte se s širokou škálou energeticky úsporných technologií.

Soubor krátkých přednášek na téma energeticky efektivních technologií pro novostavby i renovace rodinných domů. Každá z přednášek se bude věnovat konkrétní technologii, principům jejího návrhu a provozu v rodinných domech, sdílení zkušeností z praxe. Spojujícím aspektem je minimalizace spotřeby energie s cílem splnit požadavky programu Nová zelená úsporám v oblasti výstavby pasivních domů.

Hlavní témata:

  • Zdravé a komfortní vnitřní prostředí - systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla a jeho efektivní zapojení a řízení.
  • Efektivní systémy distribuce tepla a chladu pro rodinné domy - zdroje tepla vhodné pro pasivní domy, efektivita provozu tepelných čerpadel, spalinové spotřebiče, využití vodíku a spalinové cesty.
  • Ekonomická efektivita energeticky úsporných staveb - využití obnovitelných zdrojů energie (např. fotovoltaika).
  • Zkušenosti z provozu pasivních domů - energetická bilance a průkaz energetické náročnosti budovy.
  • Legislativní souvislosti.

(Podrobný program, přednášející a názvy přednášek budou upřesněny. )

Přednášející:

Přednášející z řad členů Centra pasivního domu, z.s. - přednášející budou doplněni na základě zvolených tématických okruhů.

Garantem celého kurzu je Ing. Michal Čejka, Centrum pasivního domu, z.s., PORSENNA ENERGY s.r.o. - specialista na energetiku budov a obnovitelné zdroje energie.

Místo konání: on-line

Vložné: 1 900 Kč

Sleva pro členy ČKA: 10 % 

Více informací