Přeskočit na obsah

Interiéry

Program stanovuje předpokládanou časovou náročnost nezbytnou pro zpracování projektové dokumentace interiérů.

Cenovou nabídku (honorář) za vypracování projektové dokumentace interiéru si jednotlivé projekční kanceláře stanoví individuálně v rámci volné hospodářské soutěže pomocí vlastní hodinové sazby, kterou se násobí programem vypočtená obvyklá časová náročnost investorem požadovaných prací. 

Kalkulačka Interiéry pojednává a zařazuje jako součást standardní služby architekta pouze ty realizace a rekonstrukce interiérů, u kterých z hlediska legislativy není nutné opatřit stavební povolení, a tím i zpracovat a projednat příslušnou projektovou dokumentaci. Tento typ služby architekt provede po dohodě s klientem odděleně zvlášť, buď částečně podle standardu části 1 – stavby, nebo jako nadstandardní službu podle části interiér.

Stavba

Parametry interiéru

Dokumentovanou plochou se rozumí součet podlahové plochy řešeného prostoru a plochy stěn a podhledů, pokud jsou interiérově řešeny.

Obtížnost

Zvolte kategorii interiéru
Zvláštní podmínky
%

Průměrná hodinová sazba projektové kanceláře

Základní výkonové fáze při tvorbě návrhu interiéru

FázeNázev%Počet hodinCena bez DPH
1 FS
Příprava projektu interiéru
%
0h0 Kč
2 FS
Návrh interiéru
%
0h0 Kč
3 FS
Projekt pro provádění interiéru
%
0h0 Kč
4 FS
Soupis prací a dodávek
%
0h0 Kč
5 FS
Autorský dozor
%
0h0 Kč
Celkem:100%0h0 Kč

Další služby

Předpokládaná cena

Přehled objednaných služebHodinKč bez DPH
Vypracování úplné projektové dokumentace0h0 Kč
Celková časová náročnost a cena za výkon profese autorizovaného architekta0h0 Kč

Identifikace zpracovatele nabídky