Přeskočit na obsah

Pozemní a krajinářské stavby

Program pro stanovení hodnoty projektových prací (kalkulačka) stanovuje předpokládanou časovou náročnost nezbytnou pro zpracování stavební projektové dokumentace dle typu, kategorie obtížnosti a velikosti pozemní nebo krajinářské stavby.

Předpokládaná časová náročnost odpovídá požadavku na vypracování úplné, proveditelné a bezpečné projektové dokumentace stavby v souladu s příslušnými právními předpisy. Součástí kalkulačky je rovněž možnost stanovení investičních nákladů stavby podle zadaných požadovaných parametrů konkrétní stavby.

Cenovou nabídku (honorář) za vypracování autorizované projektové dokumentace si jednotlivé projekční kanceláře stanovují individuálně v rámci volné hospodářské soutěže pomocí vlastní hodinové sazby, kterou se násobí programem vypočtená obvyklá časová náročnost investorem požadovaných prací.

Dne 13. 1. 2023 došlo k úpravám Kalkulačky v parametrech algoritmu. Nová Kalkulačka lépe odpovídá reálnému projektovému prostředí a lépe reaguje na možný skokový nárůst cen hodinové sazby projektových kanceláří.

Název

Odhad investičních nákladů na realizaci pozemní/krajinářské stavby

Obtížnost

Zvolte kategorii stavby (v rozmezí 1-5)

Průměrná hodinová sazba projektové kanceláře

Základní fáze služby při projektové činnosti pozemní/krajinářské stavby

FázeNázev%Počet hodinCena bez DPH
1 FS
Příprava projektu
%
0h0 Kč
2 FS
Návrh stavby
%
0h0 Kč
3 FS
Projekt pro umístění stavby
%
0h0 Kč
4 FS
Projekt pro povolení stavby
%
0h0 Kč
3-4 FS
Projekt pro umístění i povolení stavby
%
5 FS
Projekt pro provádění stavby
%
0h0 Kč
6 FS
Soupis prací a dodávek
%
0h0 Kč
7 FS
Autorský dozor
%
0h0 Kč
Celkem:100%0h0 Kč

Nejčastější další služby

%
%
ks
%
%
%
%

Další služby

Předpokládaná cena

Přehled objednaných služebHodinKč bez DPH
Vypracování úplné projektové dokumentace stavby0h0 Kč
Celková časová náročnost a cena za výkon profese autorizovaného architekta0h0 Kč

Identifikace zpracovatele nabídky