Přeskočit na obsah

Územní plán

Program pro stanovení hodnoty projektových prací (kalkulačka) stanovuje předpokládanou časovou náročnost nezbytnou pro zpracování územního plánu dle velikosti a obtížnosti řešeného území.

Uváděná předpokládaná časová náročnost odpovídá požadavku na vypracování úplné a i z dlouhodobého hlediska dostatečné a kvalitní územně plánovací dokumentace  v souladu s příslušnými právními předpisy.

Cenovou nabídku (honorář) za vypracování autorizované projektové dokumentace územního plánu si jednotlivé projekční kanceláře stanovují individuálně v rámci volné hospodářské soutěže pomocí vlastní hodinové sazby, kterou se násobí programem vypočtená obvyklá časová náročnost investorem požadovaných prací.

Program stanovuje hodinovou dotaci pro územní plány o velikosti obce nebo řešeného území do 40.000 obyvatel. Stanovení hodinových dotací pro větší města je individuální. Stejně tak je individuální stanovení hodinových dotací pro změny územních plánů a pro standardizaci územních plánů.

Obec

Specifikace obce / řešeného území

Zvláštní podmínky v řešeném území:

Průměrná hodinová sazba projektové kanceláře

Základní výkonové fáze územního plánu

FázeVýkonová fáze územního plánu (VF ÚP)%Počet hodin
Cena bez DPH
1 VF UP
Doplňující průzkumy a rozbory, spolupráce na zadání ÚP
%
0h0 Kč
2 VF UPNávrh ÚP, účast na společném jednání, spolupráce při výsledků vyhodnocení společných jednání
%
0h0 Kč
3 VF UP
Úprava návrhu ÚP po společném jednání, veřejné projednání, spolupráce při vyhodnocení výsledků veřejného projednání
%
0h0 Kč
4 VF UPÚprava návrhu ÚP po veřejném projednání a vydání ÚP
%
0h0 Kč
Celkem:100%0h0 Kč

Další služby

Předpokládaná cena

Přehled objednaných služebHodinKč bez DPH
Vypracování úplné územně plánovací dokumentace0h0 Kč
Celková časová náročnost a cena za výkon profese autorizovaného architekta0h0 Kč

Identifikace zpracovatele nabídky