Přeskočit na obsah

Autorská práva původního autora stavby vs. požadavky stavebníka

Vytvořeno
24. 3. 2023
Aktualizováno
24. 3. 2023
Štítky
autorská práva, projektová dokumentace, SVJ

Dotaz

Co má přednost pří stanovení vnějšího vzhledu v rámci oprav bytového domu - výsledek hlasování Společenství vlastníků nebo stanovisko autora stavby, který bydlí v tomto domě a argumentuje původní schválenou projektovou dokumentací z roku asi 1980? V tomto případě se jedná o barvu zábradlí teras, nevhodné a zbytečné zvýšení zábradlí (původní vyhovuje i současným PSP).

Odpověď

Je třeba vycházet z toho, kdo je Vaším klientem. Vůči tomu jste smluvně vázán a jeho pokyny jsou pro Vás prvořadé. Pokud má klient odlišný názor od autora původní stavby, je třeba je třeba posoudit, zda by splnění požadavků klienta mohlo být jednáním v rozporu s autorským zákonem, zejména ustanovením § 38d písm. B), podle něhož platí, že do práva autorského nezasahuje ten, kdo architektonické dílo vyjádřené stavbou, výkresem nebo plánem užije pro účely udržovacích prací anebo změny dokončené stavby v míře nezbytně nutné a při zachování hodnoty architektonického díla. Autor stavby nemá právo veta týkající se všech druhů úprav, ale může se bránit změnám vybočujícím z nezbytně nutné míry a změnám, které poškozují hodnotu jeho díla. Výklad těchto neurčitých právních pojmů je často složitý. V daném případě bych vycházela z toho, že např. změna barvy zábradlí (a zřejmě ani „zbytečné“ zvýšení zábradlí – otázka je, proč ho tedy klient požaduje?) nebudou změnou nezbytně nutnou. Ani v takovém případě se však nemůžete rozhodnout bez dalšího vycházet z pokynu původního autora, protože s ním nejste ve smluvním vztahu. Za správný postup bych považovala klientovi sdělit, že nemůžete vyhovět v určitých pokynech, protože byste se tím podle svého výkladu dopustil porušení autorského zákona.