Přeskočit na obsah
Od pátku 19.07.2024 20:00 do neděle 21.07.2024 08:00 budou nedostupné služby certifikační autority PostSignum. Více informací. >

Autorská práva původního autora stavby vs. požadavky stavebníka

Vytvořeno
24. 3. 2023
Aktualizováno
24. 3. 2023
Štítky
autorská práva, projektová dokumentace, SVJ

Dotaz

Co má přednost pří stanovení vnějšího vzhledu v rámci oprav bytového domu - výsledek hlasování Společenství vlastníků nebo stanovisko autora stavby, který bydlí v tomto domě a argumentuje původní schválenou projektovou dokumentací z roku asi 1980? V tomto případě se jedná o barvu zábradlí teras, nevhodné a zbytečné zvýšení zábradlí (původní vyhovuje i současným PSP).

Odpověď

Je třeba vycházet z toho, kdo je Vaším klientem. Vůči tomu jste smluvně vázán a jeho pokyny jsou pro Vás prvořadé. Pokud má klient odlišný názor od autora původní stavby, je třeba je třeba posoudit, zda by splnění požadavků klienta mohlo být jednáním v rozporu s autorským zákonem, zejména ustanovením § 38d písm. B), podle něhož platí, že do práva autorského nezasahuje ten, kdo architektonické dílo vyjádřené stavbou, výkresem nebo plánem užije pro účely udržovacích prací anebo změny dokončené stavby v míře nezbytně nutné a při zachování hodnoty architektonického díla. Autor stavby nemá právo veta týkající se všech druhů úprav, ale může se bránit změnám vybočujícím z nezbytně nutné míry a změnám, které poškozují hodnotu jeho díla. Výklad těchto neurčitých právních pojmů je často složitý. V daném případě bych vycházela z toho, že např. změna barvy zábradlí (a zřejmě ani „zbytečné“ zvýšení zábradlí – otázka je, proč ho tedy klient požaduje?) nebudou změnou nezbytně nutnou. Ani v takovém případě se však nemůžete rozhodnout bez dalšího vycházet z pokynu původního autora, protože s ním nejste ve smluvním vztahu. Za správný postup bych považovala klientovi sdělit, že nemůžete vyhovět v určitých pokynech, protože byste se tím podle svého výkladu dopustil porušení autorského zákona.