Přeskočit na obsah

Autorskoprávní ochrana opěrné zdi

Vytvořeno
31. 7. 2023
Aktualizováno
2. 8. 2023
Štítky
autorská práva, licence

Dotaz

Naši klienti si zakoupili pozemek s vydaným pravomocným stavebním povolením na konkrétní dům, avšak licenci na projektovou dokumentaci jim prodávající neposkytl. Klientům navrhujeme zcela nový dům, ale rádi bychom z původního projektu využili opěrné zdi podél hranice parcely, které jsou v projektu evidovány jako samostatný stavební objekt. Chceme tedy zahájit stavbu v souladu s vydaným stavebním povolením, zrealizovat samostatný stavební objekt – opěrné zdi a posléze požádat stavební úřad o změnu stavby před dokončením. Náš dotaz zní, jestli se tímto postupem dopouštíme porušení autorských práv zpracovatele původní dokumentace, nebo nikoliv.

Odpověď

Návrh opěrné zdi (tedy ani jeho následná realizace) dle mého názoru nepožívá autorskoprávní ochrany a klient ho pro realizaci nové stavby využít může. Tedy za předpokladu, že nemá klient, resp. jeho předchůdce, tedy prodávající, s projektantem uzavřenou nějakou smlouvou, která by zásah podmiňovala jeho souhlasem a výslovně mu bránila poskytnout dokumentaci třetí osobě. To bych považovala za nestandardní a nejeví se to pravděpodobné.

Připravila Eva Faltusová