Přeskočit na obsah

Formát projektu odevzdávaného zákazníkovi

Vytvořeno
24. 3. 2023
Aktualizováno
24. 3. 2023
Štítky
projektová dokumentace, autorská práva, formát

Dotaz

Klient po mně požaduje spolu s výtiskem paré odevzdat také digitální verzi projektu v otevřeném formátu. Mohu nebo mám dokonce povinnost mu toto odevzdávat?

Odpověď

Projektová dokumentace je autorským dílem (autorskoprávní ochrana se týká díla jako celku i jeho jednotlivých částí a fází/! - § 2 odst. 3 AZ/), přičemž k zásahům do tohoto díla jste oprávněn pouze Vy jako autor, popřípadě jiný architekt výlučně s vaším písemným souhlasem. Vedle toho jste také osobou odpovědnou za projekt v mimořádném rozsahu (viz podrobněji ustanovení § 158 a 159 stavebního zákona, resp. zákon o výkonu povolání a prováděcí vnitřní řády k němu). Pokud si smluvíte s klientem jednoznačné podmínky užití díla a budete mít dostatečnou jistotu a záruku, že toto dílo nehodlá zneužít, přičemž otevřené formáty potřebuje například k nějaké formě prezentace (například orgány veřejné správy pro prezentaci veřejnosti) nebo k získání spolufinancujícího subjektu, pak lze jistě předání otevřených formátů dohodnout. Rozhodně to ovšem není vaše povinnost a tento postup doporučujeme pouze ve velmi výjimečných případech (z důvodů výše uvedených).