Přeskočit na obsah

K fikci závazných stanovisek DOSS

Vytvořeno
25. 4. 2023
Aktualizováno
25. 4. 2023
Štítky
fikce, správní řád

Dotaz

Dotčený orgán (životní prostředí) nevydal v zákonné lhůtě 30 dnů závazné stanovisko ani usnesení, kterým by lhůtu prodloužil. Teprve 35. den byla orgánem do mé datové schránky odeslána a doručena výzva k odstranění nedostatků podání, na níž je uvedeno dřívější datum, které odpovídá 30. dni lhůty. Se stavebníkem jsme se již domnívali, že stanovisko bylo v souladu s § 4 odst. 9 stavebního zákona vydáno fikcí, začali jsme v tomto smyslu připravovat naše další kroky. Nyní jsme v nejistotě, zda tedy máme fiktivní stanovisko, či nikoliv. Existuje nějaká lhůta, do kdy musí úřad oznámit informaci o provedení správního úkonu nebo odeslat výzvu?

Odpověď

Lhůta pro doručení výzvy k doplnění žádosti správní řádem stanovena není, je třeba vycházet z toho, že správní orgán musí postupovat „bez zbytečného odkladu“. V tomto případě je z povahy věci krajní lhůtou právě těch 30 dní, po kterých je stanovisko vydáno fikcí. Jakkoliv DOSS povinnost postupovat bez zbytečného odkladu v tomto případě porušil, obávám se, že zde využívá určité mezery v zákoně, kdy není proces popsán podrobněji. K vydání závazného stanoviska „fikcí“ dochází objektivně, tedy pokud je DOSS skutečně nečinný. V tomto případě bude DOSS argumentovat, že konal, a bude to dokládat výzvou datovanou před okamžikem vzniku fikce. Je to tedy krajní situace, jejíž řešení není přesně popsáno ani ve správním řádu, ani ve stavebním zákoně. Je zřejmě možné podat žádost o vydání povolení na stavebním úřadě spolu s prohlášením, že kladné závazné stanovisko bylo vydáno fiktivně. Paralelně bych nicméně pokračovala v úsilí o získání stanoviska standardní cestou (a následně ho případně doplnila). Přestože se domnívám, že by DOSS měl připustit, že stanovisko fikcí skutečně vzniklo, je vzhledem k nedostatku zkušeností z hlediska ochrany zájmů klienta podle mě příliš riskantní vydat se cestou přesvědčování stavebního úřadu, že kladné závazné stanovisko existuje, a od dalšího úsilí k jeho vydání upustit, protože by to ve výsledku mohlo vést k ještě větším průtahům.

Eva Faltusová