Přeskočit na obsah

K inflační doložce

Vytvořeno
29. 3. 2023
Aktualizováno
29. 3. 2023
Štítky
inflační doložka, veřejná zakázka

Dotaz

Je v současné době vhodné používat ve smlouvách s klienty inflační doložku? Pokud ano, můžete mi poradit, jak nějakou vhodnou a vyváženou formulovat? Lze případně nárokovat inflační doložku i k již běžícím projektům a uzavřeným smlouvám s veřejným zadavatelem?

Odpověď

Inflační doložka je velice důležitá především pro stavební firmy, je ale samozřejmě možné ji použít i v případě zpracování projektové dokumentace. Návrh možné doložky:

V případě, že průměrná roční míra inflace za rok 2022 dle údajů Českého statistického úřadu publikovaných na jeho internetových stránkách bude vyšší než 3,5 %, zvýší se dosud neuhrazená část smluvní ceny počínaje okamžikem zveřejnění roční míry inflace za rok 2022 o rozdíl mezi takto zveřejněnou mírou inflace a hodnotou 3,5 %. Obdobně se cena díla bude navyšovat i v dalších letech trvání smlouvy (tedy vždy k datu zveřejnění průměrné roční míry inflace za předchozí kalendářní rok se navýší dosud neuhrazená smluvní cena o rozdíl mezi takto zveřejněnou mírou inflace a průměrnou roční mírou inflace za rok předcházející roku, za nějž je inflace zveřejněna). Smluvní strany pro odstranění pochybností uvádějí, že k úpravě ceny dle tohoto ustanovení není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě.

Bohužel inflační doložku lze do smlouvy uzavírané podle zákona o zadávání veřejných zakázek s veřejným zadavatelem doplnit jen za předpokladu, že byla v podobě výhrady změny závazku upravena již v zadávací dokumentaci a zvýšení ceny bylo zahrnuto v předpokládané hodnotě zakázky. Bez toho inflační doložku do uzavírané anebo uzavřené smlouvy zařadit nelze.

Eva Faltusová