Přeskočit na obsah

K možnosti se v územní studii odchýlit od vyhlášky 501/2006 Sb.

Vytvořeno
17. 10. 2023
Aktualizováno
18. 10. 2023
Štítky
prováděcí vyhlášky, odstupová vzdálenost, územní studie

Dotaz

Zpracovávám územní studii pro obec na lokalitu, která je plně v jejím majetku. Záměrem je stanovit v ÚS koncepci budoucí zástavby včetně stavebních a uličních čar. Budoucí kupující se obci zaváží, že se budou stanovenou regulací řídit. Chci se zeptat, zda je možné v územní studii snížit odstupové vzdálenosti mezi objekty pod hodnoty stanovené ve vyhlášce č. 501/2006 Sb. Bude následně stavební úřad při rozhodování územní studií vázán?

Odpověď

V územní studii odstupové vzdálenosti pod hodnoty dle § 25 vyhlášky č. 501/2006 Sb. dle mého názoru snížit lze. Z § 25 odst. 2-7 je v územním řízení možné povolit výjimku. Územní studie má v procesu povolování stavby postavení tzv. neopominutelného podkladu, pro stavební úřad (ani pro stavebníka) striktně závazná není. Odchylné řešení v územní studii nemá tedy ve stavebním řízení přednost před požadavkem na dodržení § 25. Pro každou stavbu tak bude nutno žádat o výjimku z odstupových vzdáleností. Dá se předpokládat, že stavební úřad žádosti o výjimku v daném případě vyhoví, ale s jistotou to předvídat nelze, vzhledem k tomu, že na udělení výjimky není nárok. Jinak by tomu bylo v souladu s § 169 odst. 2 stavebního zákona v případě pořízení regulačního plánu (anebo územního plánu), kde lze odchylné řešení v případě souhlasu pořizovatele umožnit paušálně pro všechny záměry v řešeném území.