Přeskočit na obsah

K možnosti uzavřít dodatek nevýhodné smlouvy

Vytvořeno
25. 4. 2023
Aktualizováno
2. 5. 2023
Štítky
veřejná zakázka, odstoupení od smlouvy, odpovědnost, smlouva o dílo

Dotaz

Zúčastnil jsem se zadávacího řízení na veřejnou zakázku zpracování projektové dokumentace, jehož přílohou byl návrh smlouvy označený jako závazný. Smlouva však nekorespondovala s podmínkami zadávací dokumentace – plnění ve smlouvě bylo naformulováno jako širší a obsahovala další vadná ustanovení. Upozornil jsem na to zadavatele, ten mě ubezpečil, že chyby zhojíme hned po uzavření smlouvy jejím dodatkem. Nyní mu však advokát uzavření dodatku nedoporučil, a zadavatel ho proto nyní uzavřít odmítá. Advokát mu ale zároveň tvrdí, že lze na smlouvu pohlížet jako na neuzavřenou, zadavatel ji podepsal elektronicky a já následně paré vytiskl a podepsal ručně. Jak nyní postupovat?

Odpověď

Na úvod sděluji, že vaše situace nemá jednoduché právní řešení – v první řadě jste neměl podepisovat smlouvu, kterou nemáte v úmyslu se v plném rozsahu řídit. Nelze se odvolávat na mimosmluvní sliby zadavatele – jako profesionál máte znát právo do takové míry, abyste vědět, že není možné po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky její obsah libovolně měnit a už vůbec ne zužovat její plnění za zachování výše ceny. Tím by byli poškozeni potenciální účastníci zadávacího řízení, kteří se jej narozdíl od vás, rozhodli neúčastnit právě z důvodu formulace smlouvy. Možná řešení závisí na tom, zda se zadavatel „chytne za nos“ a bude ochoten ve spolupráci s vámi napravit, co v procesu uzavření smlouvy planými sliby způsobil. Můžete se pokusit od smlouvy odstoupit (což však zadavatel nemusí akceptovat, jelikož smlouvu neporušuje). Pokud obec spolupracovat na řešení situace nebude, pak je vaše pozice právně složitá. Osobně proto považuji za nejvýhodnější přistoupit na návrh argumentace, že smlouva nebyla kvůli dvěma formám podpisu vůbec uzavřena (jakkoliv s tímto výkladem nesouhlasím, smlouva může být uzavřena i podpisy na různých paré). Takový výklad by vás alespoň zbavil možné odpovědnosti za neplnění smlouvy.