Přeskočit na obsah

K nastavení vztahů uvnitř projekčního týmu

Vytvořeno
25. 4. 2023
Aktualizováno
2. 5. 2023
Štítky
smlouva o dílo, odpovědnost

Dotaz

Struktura, v které se chystáme rozjet zakázku, je následující: zadavatel (obec) má smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace se zhotovitelem (společností s ručením omezeným, v níž nijak nefiguruji). Tato firma si mě najme na vedení zakázky, vypracování části dokumentace a na koordinaci profesí. Profesanti budou najímáni přímo firmou. Já s nimi nebudu mít žádný smluvní vztah. Projekt budu jako celek autorizovat. Jsem OSVČ. Jaký druh smlouvy bych měl s s. r. o. uzavřít? Mohu použít smlouvu o dílo, kterou má ČKA na webu? Předpokládám, že nelze použít licenční smlouvu, protože budu projekt dál aktivně utvářet a následně autorizovat.

Odpověď

Situace není, jak asi tušíte, zcela ideální, protože znamená, že ponesete profesní odpovědnost za dodávky jiných osob, které nemáte zcela ve své moci ovlivnit, jelikož s nimi nejste v smluvním vztahu. Možností je několik, smlouva o dílo je nejobvyklejší řešení (další možností by bylo se nechat s. r. o. zaměstnat, což by omezilo vaše riziko škody, ale současně taky váš zisk, takže přepokládám, že toto řešení nezvolíte). Smluvní odpovědnost za kvalitu díla a případné škody vůči zadavateli nese s. r. o., nikoliv vy. Oproti tomu vy odpovídáte s. r. o. To po vás může požadovat náhradu škody v případě, že vaší chybou bude způsobena škoda s. r. o. (prakticky se bude jednat zejména o případ, kdy ve vámi zpracované části dokumentace bude vada, která způsobí škodu zadavateli a ten se úspěšně domůže její náhrady na s. r. o. a to ji pak bude požadovat po vás). Problém nastává u odpovědnosti veřejnoprávní (podle stavebního zákona a autorizačního zákona), kdy za celý projekt včetně práce specialistů odpovídáte skutečně vy. To by mohlo pro vás mít následky v případě, že by se nepodařilo zadavateli dosáhnout náhrady škody na s. r. o. a dále v trestněprávní rovině – pokud by došlo ke škodě na stavbě, která by způsobila obecné ohrožení, byl byste odpovědnou osobu vy (spolu s případným specialistou). Z toho důvodu bych doporučovala ve smlouvě uzavřené s s. r. o. řešit váš vztah se specialisty, kde byste měl s. r. o. v jednáních zastupovat, což by vám umožnilo jejich práci skutečně koordinovat a kontrolovat. Vycházet můžete ze vzorové smlouvy o dílo ČKA, bude ji třeba odpovídajícím způsobem doplnit ve smyslu výše uvedeného. Doporučuji také zvážit navýšení profesního pojištění pro tuto konkrétní zakázku.

Eva Faltusová