Přeskočit na obsah

K otázce formy zveřejnění projektu

Vytvořeno
27. 3. 2023
Aktualizováno
28. 3. 2023
Štítky
projektová dokumentace, zveřejnění díla, autorská práva

Dotaz

Naše architektonická kancelář je generálním dodavatelem prováděcí projektové dokumentace pro park, který se v minulém týdnu částečně otevřel veřejnosti. Při této příležitosti vznikla tisková zpráva ze strany generálního investora v koordinaci s námi. Ovšem jeden ze subdodavatelů generálního dodavatele si vydal vlastní tiskovou zprávu bez našeho vědomí a obeslal s ní některá média, která se zabývají designem a architekturou. Naše představa byla jiná. Prezentace v tiskové zprávě nenaplňuje naše představy o vhodné prezentaci našeho díla. Je možné se bránit?

Odpověď

V první řadě je třeba říct, že nemáte-li v tom smyslu uzavřenou smlouvu, neexistuje zákonná povinnost, aby se strany zkoordinovaly ve způsobu, jakým prezentují architektonickou realizaci vůči médiím, bylo-li již autorské dílo zveřejněno (což v tomto případě zjevně bylo, když jde o realizovaný projekt). Pochopitelně nesmí být v tiskové zprávě uvedeny informace, které nejsou pravdivé a mohly vás nebo vaši společnost poškodit, a rovněž nesmí být zasaženo do autorských práv (především musí být řádně uvedeno autorství všech osob).

Pokud naopak dílo nelze považovat za zveřejněné, dalo by se argumentovat, že platí § 11 autorského zákona, podle něhož má autor právo rozhodnout o zveřejnění díla, přičemž zveřejněním se rozumí první oprávněné veřejné předvedení, a z toho dovozovat vaše právo rozhodnout o tom, jakým způsobem má být dílo prezentováno.

Osobně se s tímto výkladem ovšem neztotožňuji. Je třeba si uvědomit, že dílo provádíte na objednávku pro klienta, nikoliv sami pro sebe za účelem jeho prezentace. Tedy žádné vaše právo dílo prezentovat vybraným způsobem není obecně dáno (a nemůže být porušeno).

Jedná-li se o dílo, jehož prezentace je pro vás významná, doporučuji to vždy učinit součástí smlouvy o dílo s objednatelem dokumentace a přenést na něj povinnost zajistit splnění této dohody i ze strany třetích osob.

Eva Faltusová