Přeskočit na obsah

K otázce možnosti zásahu do územního plánu

Vytvořeno
2. 5. 2023
Aktualizováno
2. 5. 2023
Štítky
územní plán, autorské dílo

Dotaz

Pohádal jsem se s právníkem města, který po mě požaduje text našeho územního plánu, že ho „upraví“. To jsem odmítl s poukazem, že za jeho znění zodpovídám já svým autorizačním razítkem a že se jedná o autorské dílo. (Nyní je věc před opakovaným společným jednáním). Má na takový požadavek podle vás právo?

Odpověď

Územní plán je úřední dílo, tj. nepodléhá autorskoprávní ochraně. Zákon říká, že úředním dílem je opatření obecné povahy i jeho návrh. Toto tedy není argumentace pro to neposkytnout zástupci města wordový dokument s návrhem textové části. Na druhou stranu skutečně není standardní, aby vám zástupce města text návrhu územního plánu přepisoval. Jak správně uvádíte, za návrh odpovídáte vy jako autorizovaná osoba. Náměty na úpravy by měl vznést formou připomínek; jestli je vezmete na vědomí, je na vás, resp. na pořizovateli.