Přeskočit na obsah

K otázce podjatosti správního orgánu

Vytvořeno
24. 3. 2023
Aktualizováno
24. 3. 2023
Štítky
stavební úřad, podjatost

Dotaz

V řízení o vydání územního rozhodnutí rozhodoval příbuzný souseda, který nesouhlasí s naším stavebním záměrem. Po vydání rozhodnutí je zcela zřejmé, že rozhodoval zaujatě. Podali jsme námitku podjatosti, ale bylo nám řečeno, že to již není možné.

Odpověď

Podjatost úřední osoby je upravena v § 14 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Pro podjatost je z rozhodování vyloučena každá osoba, o níž lze důvodně předpokládat, že má s ohledem na svůj poměr k věci, k účastníkům řízení nebo jejich zástupcům takový zájem na výsledku řízení, pro nějž lze pochybovat o její nepodjatosti. Z tohoto hlediska dělíme podjatost na tzv. podjatost osobní a věcnou.

Případ, který uvádíte, nepochybně naplňuje náležitosti osobní podjatosti. Pro úspěšné namítání podjatosti však správní řád v zájmu dodržení zásad rychlosti a hospodárnosti správního řízení podmínku, že účastník musí podjatost namítat, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu ji neuplatnil. Ve vaší záležitosti bude tedy nutné prokázat, že jste s příbuzenským vztahem rozhodujícího úředníka a účastníka nebyl dříve obeznámen.