Přeskočit na obsah

K otázce postupu v zadávacím řízení na provedení projektu

Vytvořeno
31. 7. 2023
Aktualizováno
31. 7. 2023
Štítky
autorský zákon, veřejná zakázka, autorská práva

Dotaz

Zpracoval jsem studii rozsáhlé stavby pro příspěvkovou organizaci zřízenou obcí, pouze na základě objednávky, bez licence. Nyní se obec rozhodla převzít celý projekt na sebe, tj. stane se zadavatelem zakázky na zbývající fáze projektu. Rád bych řešil zakázku dál, ale nikoliv jako hlavní inženýr projektu (HIP), pouze v architektonické části. Může obec vyhlásit zadávací řízení s tím, že uvede v podmínkách spolupráci se mnou jako podmínku pro účastníky řízení? Lze mi zadat zakázku „napřímo“ z důvodu ochrany autorských práv?

Odpověď

Pokud se nechcete o zakázku ucházet v celém rozsahu sám, pak připadá v úvahu především vaše účast na pozici vykonavatele autorského dohledu. Ten může být smluvně uzavřen jako poměrně široký, včetně částečné projekční spolupráce. Jeho zadání vám „napřímo“ v jednacím řízení bez uveřejnění není kontroverzní, protože jako autor jste jedinou osobou, která autorský dohled může vykonávat. Rozumím však, že máte spíš zájem spolupracovat rozsáhlejší formou, např. jako dodavatel architektonicko-stavební části dokumentace. V takovém případě je třeba zohlednit hodnotu budoucí zakázky. Obávám se, že fakt, že příspěvková organizace obce ve smlouvě nemyslela na licenční ujednání, nemůže být důvodem pro zadání zakázky v jednacím řízení bez zadávacího řízení. Soudy opakovaně judikují, že JŘBU nelze provést, pokud skutečnost, že zakázku může provést pouze jediný dodavatel, způsobil zadavatel sám, například tím, že v minulosti neuzavřel licenční smlouvu. V tomto případě se sice jedná o právně odlišné subjekty, nicméně vzájemně dosti blízké, kde navíc i příspěvková organizace měla povinnost respektovat zákon o zadávání veřejných zakázek. Obávala bych se tedy, že by zadání zakázky obcí v režimu JŘBU bylo chápáno jako obcházení zákona o zadávání veřejných zakázek.

Pokud obec stojí o spolupráci s vámi na architektonicko-stavební části dokumentace, může vám teoreticky takovou zakázku zadat napřímo – avšak jen do zákonného limitu 2 milionů Kč bez DPH, a dodávku „zbytku“ dokumentace vysoutěžit v zadávacím řízení. Nebo může vyhlásit zadávací řízení, v němž jako podmínku pro uchazeče o zakázku stanoví, že s vámi budou spolupracovat jako se subdodavatelem. Tuto cestu považuji z hlediska řešení zakázky za jednoznačně vhodnější. V zadávací dokumentaci však nelze bez dalšího stanovit povinného subdodavatele architektonicko-stavební části, protože ten by mohl provedení subdodávky nacenit různým dodavatelům různě (anebo jim stanovit různé podmínky plnění), čímž by došlo k neoprávněnému z/ne-výhodnění a porušení zásady rovnosti při zadávání veřejných zakázek. Za vhodný považuji postup, kdy s vámi obec uzavře smlouvu na dodávku architektonicko-stavební části dokumentace, a následně v zadávacím řízení určí podmínku postoupení této smlouvy na dodavatele.

Připravila Eva Faltusová