Přeskočit na obsah

K otázce trvání autorizace architekta v průběhu územního řízení a souvisejících dopadů

Vytvořeno
2. 5. 2023
Aktualizováno
2. 5. 2023
Štítky
územní rozhodnutí, stavební úřad, stavební zákon, autorská práva

Dotaz

Před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí zemřel odpovědný projektant. Může být i přesto vydáno územní rozhodnutí na základě jím zpracované dokumentace?

Odpověď

K obecné otázce, zdali má stavební úřad právo (resp. povinnost) ověřovat, zda je projektant v okamžiku podání žádosti o vydání příslušného rozhodnutí anebo v okamžiku samotného vydání příslušného rozhodnutí naživu či (analogicky) zdali má aktivní autorizaci, a zda výsledek tohoto ověření může mít dopad na ne/vydání příslušného rozhodnutí, uvádím, že nikoliv. Vzhledem k tomu, že stavební zákon nezakládá výslovně právo/povinnost úřadu ověřovat autorizaci projektanta v okamžiku vydání rozhodnutí, ze zásady zákonnosti správního řízení, podle níž mohou správní orgány postupovat pouze způsobem stanoveným zákonem, dovozuji, že je stavební úřad oprávněn toliko ověřit, že byl projektant autorizovaný v okamžiku, kdy dokumentaci vypracoval a označil autorizačním razítkem. Upozorňuji však, že na tuto otázku nejsou zcela jednotné názory a rovněž z hlediska smyslu věci doporučuji v situaci, kdy projektant pozbyde autorizace před podáním žádosti na úřad, povolat nového projektanta, který za dokumentaci převezme odpovědnost (samozřejmě za adekvátního vypořádání autorských práv k dokumentaci). Situace, kdy osoba, která má za dokumentaci nést profesní odpovědnost, nežije, klienta staví do velmi riskantní situace v souvislosti s rizikem vzniku škody způsobené vadou v dokumentaci, nehledě na praktické problémy, které mohou vzniknout v souvislosti s nutností dokumentaci upravovat např. na základě požadavků dotčených orgánů.