Přeskočit na obsah

K pojmu rozpracovaná zakázka

Vytvořeno
24. 3. 2023
Aktualizováno
24. 3. 2023
Štítky
převzetí zakázky, autorská práva, rozpracovaná zakázka

Dotaz

Co § 26 PEŘ ČKA míní termínem „rozpracovaná zakázka“? Jsem názoru, že pokud zhotoví architekt na základě smlouvy architektonickou studii stavby a je za ni dle smluvního ujednání zaplacen, nemůže se dále jednat o „rozpracovanou zakázku“.

Odpověď

V první řadě je třeba vysvětlit, že „zakázkou“ se ve smyslu § 26 PEŘ se míní projekt ve všech jeho fázích. Tudíž rozpracovaná zakázka je zakázka na projekt ukončený kdykoli dříve než autorským dozorem, resp. spoluprací po dokončení stavby. Argument pro tento výklad spočívá zejména v otázce profesní odpovědnosti architekta – ten odpovídá nikoli pouze za odevzdanou fázi projektové dokumentace, za niž dostal zaplaceno, jeho odpovědnost dopadá také na bezpečnost a proveditelnost stavby podle jeho (části) projektové dokumentace. Odpovědnost architekta tedy nekončí odevzdáním dílčí části. Tím je dán jeho zájem buď na dalších fázích projektu participovat, nebo odpovědnost smluvně převést na jinou autorizovanou osobu. Z tohoto vychází znění § 26 PEŘ, který má chránit jak autorská práva architektů, tak bránit vzniku případů nevypořádaných profesních odpovědností.