Přeskočit na obsah

K povaze autorského díla

Vytvořeno
25. 4. 2023
Aktualizováno
2. 5. 2023
Štítky
autorská práva, autorské dílo

Dotaz

Mám s klientem spor, zda je mnou zpracované dílo – projekční práce na památkovém objektu založená mimo jiné i na nálezových situacích – autorským dílem dle autorského zákona.

Odpověď

Znakem autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále „Autorský zákon“) je skutečnost, že jde o výsledek tvůrčí činnosti autora, dále jedinečnost, vlastnost díla být objektivně vnímáno jako výsledek (i součást) tvůrčí kategorie umění a jeho vyjádření v objektivně vnímatelné podobě. Jsou-li tyto vlastnosti kumulativně splněny, jedná se o autorské dílo. Dílo, které je výsledkem architektonických a projekčních prací založené na nálezových situacích, tyto atributy může splňovat. Závazné rozhodnutí, zda jsou pojmové znaky naplněny, je otázkou právní a k jejímu rozhodnutí je příslušný soud. Právní oddělení ČKA doporučuje vždy nakládat s architektonickými díly jako s díly autorskými, není-li zjevné, že dílo znaky nesplňuje (např. jde o zřejmě neoriginální, typový projekt). Aniž bychom tedy mohli s jistotou konstatovat, že projektová dokumentace je autorským dílem, důrazně bychom doporučili s ní s takovým předpokladem nakládat.

Eva Faltusová