Přeskočit na obsah

K povinnosti autorizovaného architekta potvrdit praxi

Vytvořeno
25. 4. 2023
Aktualizováno
2. 5. 2023
Štítky
autorizační zkoušky, vnitřní řády

Dotaz

Pracuji již třetím rokem jako zaměstnanec v projekční kanceláři a žádám zaměstnavatele o potvrzení praxe na projektech pro možnost přihlásit se k autorizační zkoušce. Zaměstnavatel v tuto chvílí není nakloněn k tomu mi takové potvrzení vydat s odůvodněním, že nepracuji a nevěnuji se činnosti. Toto tvrzení není pravdivé, což lze doložit i tak, že mi byla aktuálně potvrzena pracovní smlouva uzavřená na dobu neurčitou. Jak mám postupovat?

Odpověď

Váš zaměstnavatel má povinnost vám rozsah a obsah skutečně provedené praxe potvrdit, v případě že byla vykonávána řádně. Pokud řádně vykonávána nebyla, měl by prokázat, že se proti nedbalosti (nebo jiném druhu „neřádnosti“) prováděné praxe bránil – např. by měl doložit nějakou výtku, kterou proti vám vznesl. Jak sama píšete, prodloužení pracovního úvazku lze chápat jako důkaz, že se způsobem výkonu vaší praxe zaměstnavatel spokojen byl. V případě, že se zaměstnavatel (v tomto případě architekt) rozhodne vám praxi nepotvrdit, můžete využít možnosti podání stížnosti na jeho osobu dozorčí radě ČKA pro porušení Autorizačního řádu ČKA.