Přeskočit na obsah

K požadavkům na úpravy projektové dokumentace

Vytvořeno
2. 5. 2023
Aktualizováno
5. 5. 2023
Štítky
projektová dokumentace, stavební úřad, odpovědnost, statika

Dotaz

Jsem zpracovatelem komplexní projektové dokumentace pro společné povolení (DÚR + DSP), součástí této dokumentace byla také část D.1.2 C) Statické posouzení, kde autorizovaný projektant této dílčí části navrhl statické řešení a doložil statickým výpočtem. Na tuto projektovou dokumentaci bylo vydáno společné povolení. Klient však nabyl dojmu (který byl podpořen prováděcí firmou…), že je statika předimenzovaná, a zajistil si svého statika, který navrhl úpravy. Vzhledem k tomu, že mé autorizační razítko na společné dokumentaci bylo podkladem pro vydání společného povolení, nesu celou stavbu zodpovědnost. V minulosti jsem tyto případy řešil tak, že jsem chtěl, aby mi klient předložil tyto změny ke schválení a můj statik je odsouhlasil. Otázky ale zní – musím se změnami souhlasit, resp. musí je můj statik odsouhlasit? Mám nést zodpovědnost za statika, se kterým nemám žádný smluvní vztah? Mám informovat stavební úřad?

Odpověď

Úpravu statiky a navazující změny dokumentace odsouhlasit obecně vzato nemusíte, pokud je neodsouhlasíte, pak za ně neodpovídáte. Pokud se tak s investorem dohodnete a změnu odsouhlasíte (např. zápisem ve stavebním deníku), pak odpovědnost pochopitelně přebíráte. Pokud změna není povolována stavebním úřadem (což být může a nemusí, podle rozsahu a podle toho, zda může mít dopad na ostatní účastníky řízení) a je jen oznamována při kontrolní prohlídce, pak souhlas projektanta není nutný – odpovědnost za ni může plně převzít dodavatel a stavební dozor. V tomto případě je lepší změnu neodsouhlasovat. Ale je jasné, že pro investora je výhodnější váš souhlas mít a může vás do toho tlačit. Přestože odpovídáte pouze za projektovou dokumentaci tak, jak jste ji zpracoval a autorizoval, doporučovala bych nechat se o změnách informovat, protože bohužel může dojít k situaci, že u některého druhu škody nebude úplně jednoduché určit, čím byla způsobena, jestli úpravou dokumentace, anebo nějakou vadou, která v ní byla už předtím, případně kombinací obojího. Pokud byste zjistil, že úpravy dokumentace ohrožují bezpečnost nebo jiný veřejný zájem, doporučovala bych informovat stavební úřad. Sice tuto povinnost přímo nemáte, ale je to určitě výhodné z hlediska budoucího vyvinění z možných škod.