Přeskočit na obsah

K převzetí zakázky

Vytvořeno
17. 10. 2023
Aktualizováno
18. 10. 2023
Štítky
převzetí zakázky, autorská práva, odpovědnost, vnitřní řády

Dotaz

Působil jsem dlouhodobě jako subdodavatel jedné architektonické firmy. Na své pozici jsem jako hlavní architekt měl na starosti několik zakázek. Firma má nyní problémy – ukončujeme vzájemnou spolupráci a je pravděpodobné, že nebude schopna splnit smlouvy, k nimž se jako dodavatel smluvně zavázala. Chci se zeptat, za jakých podmínek mohu tyto rozpracované zakázky (na kterých jsem jako architekt pracoval) převzít?

Odpověď

Máte-li v úmyslu zakázky převzít jako dodavatel/zhotovitel, je třeba prověřit především souvislost autorsko-právní a odpovědnostní. Přestože jste zakázky řešil jako hlavní architekt, nebyl jste smluvní stranou. Z hlediska autorských práv tedy nejste oprávněn z jiných než z osobnostních autorských práv. Právo nakládat s projekty má (v návaznosti licenční ujednání v uzavřené smlouvě) buď zhotovitel anebo klient. Zcela optimální by bylo pochopitelně zakázku převzít za souhlasu původního zhotovitele. Rovněž musíte postupovat v souladu s § 26 odst. 3 Profesního a etického řádu a prověřit, zda je původní dodavatel s klientem finančně vyrovnán a o převzetí ho informovat. Ze zaslané smlouvy (čl. XI.) je zřejmé, že byla zhotovitelem klientovi poskytnuta poměrně široká licence. Klient má právo dílo upravovat, měnit, zpracovávat atd. a poskytnout k těmto úpravám třetí osobě. Klient má tedy zřejmě na základě smlouvy o dílo dostatečnou licenci, aby vám dílo poskytl k dalším úpravám.

Co se týče otázky profesní odpovědnosti, velmi bych doporučovala toto smluvně upravit s původním zhotovitelem. Ideálním řešením by bylo uzavření trojstranné dohody mezi vámi, původním zhotovitelem a klientem o tom, že přebíráte odpovědnost rovněž za skryté vady, které rozpracovaná dokumentace může nést. Vzhledem k tomu, že jste rovněž autorem dokumentace jako subdodavatel, neměl by být pro vás problém takový závazek převzít, ani v souvislosti s profesním pojištěním.

Součástí dohody pak může být vypořádání autorskoprávních nároků, o nichž jsou pochybnosti, například uvádění autorství k dílu apod.

Eva Faltusová