Přeskočit na obsah

K problematice střetu zájmů

Vytvořeno
29. 3. 2023
Aktualizováno
29. 3. 2023
Štítky
vnitřní řády, střet zájmů

Dotaz

Pro obec vykonávám odbornou podporu z hlediska územního rozvoje, změn územního plánu a vyjádření k významnějším stavebním záměrům. V rámci této podpory zastupuji obec v jednání s majitelem rozsáhlého rozvojového území, které zpracovává do územní studie a některé části tohoto území budou předávány obci. V tomto území má být provedena bytová výstavba, která zásadně navýší počet obyvatel v obci. Tento investor mě nyní oslovil v jiné věci – poptává dva projekty bytových domů. Jedná se v tomto případě o střet zájmů, nebo ne?

Odpověď

Střet zájmů při výkonu správní činnosti je popsán (zakázán) v § 23 Profesního a etického řádu ČKA. Podle něj má architekt povinnost předcházet vzniku střetu zájmů ve vztahu k laické i odborné veřejnosti, zejména se vyvarovat situace, v níž by při výkonu odborné správní činnosti rozhodoval ve věci, v níž sám vypracoval pro klienta pří‑ slušné dokumenty nebo k níž vypracoval odborný posudek nezbytný jako podklad pro toto rozhodnutí. Že není možné, abyste pro obec zpracovávala jakékoli posudky na vámi zpracovanou dokumentaci, je asi zřejmé. Komplikovanější je otázka, a na to předpokládám, že se ptáte především, zda můžete pro investora, k jehož jiným projektům se v rámci své správní činnosti vyjadřujete, zpracovávat jinou zakázku. Nedokážu vám na to dát jednoznačnou odpověď, protože k výkladu PEŘ ČKA je oprávněn Stavovský soud, jehož rozhodnutí vlastní úvahou nemůžu suplovat. Z mého pohledu je to přinejmenším „šedá zóna“ a osobně bych přijetí zakázky nedoporučovala. Také s ohledem na význam a rozsah záměrů investora v obci je zřejmé, že je pro investora důležité mít osoby na klíčových postech „na své straně“. Budete-li s ním spolupracovat na jiných zakázkách, budete mít pochopitelně vyšší motivaci se s ním nedostávat do konfliktu, což by fakticky určitě snížilo vaši nezávislost. Za sebe tedy nevidím cestu, jak se střetu zá‑ jmu v daném případě vyvarovat, ale to neznamená, že ne‑ existuje – vždy je třeba individuálně posoudit okolnosti a zda zakázka zpracovávaná pro klienta ovlivní činnosti, které vykonáváte v rámci své funkce ve veřejném zájmu.