Přeskočit na obsah

K problémům spojeným s rozdělením zadávání veřejné zakázky zapracování PD na více fází

Vytvořeno
24. 3. 2023
Aktualizováno
24. 3. 2023
Štítky
autorská práva, projektová dokumentace, veřejná zakázka

Dotaz

V zadávacím řízení jsem získal veřejnou zakázku na zpracování studie rekonstrukce objektu. Vzhledem ke spokojenosti zadavatele jsem předpokládal spolupráci na dalších stupních PD. Nyní mi bylo sděleno, že mi nemůže být zakázka na zpracování dalších stupňů svěřena za použitím jednacího řízení bez uveřejnění, že by se jednalo o porušení zákona o veřejných zakázkách. Zároveň jsem zadavatelem nucen k převodu autorských práv. Co si o tomto postupu myslíte?

Odpověď

Chyba tohoto postupu tkví už v jeho počátku – rozdělení předmětu zakázky (kterým rozdělení zpracování projektu na jednotlivé fáze nepochybně je) je nesprávné a za určitých podmínek může být také protizákonné (§ 13 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách). ČKA dlouhodobě apeluje na zadavatele, aby se dělení zakázek při zadávání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace varovali, a na architekty, aby na takové podmínky nepřistupovali. Situace, kterou popisujete, je typickým problémem, který tímto postupem zadavatele vzniká. V první řadě, na takto zadanou zakázku nelze žádným zákonným způsobem „navázat“. Užití postupu podle § 23 ZVZ není možné, jelikož pro něj nejsou naplněny zákonné podmínky. Jediným možným postupem zadavatele je tedy na další stupeň PD vypsat veřejnou zakázku novou. Do tohoto zadávacího řízení se můžete samozřejmě přihlásit, ale paradoxem je, že budete mít v tomto řízení oproti ostatním účastníkům nevýhodu. Ta souvisí s problematickým aspektem druhým, jímž jsou vaše autorská práva k předešle zpracované fázi. Vámi zpracovaná studie je autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, a vy jste z tohoto titulu oprávněn ne/udělit souhlas s jejím dalším užitím. Zpracovatel tento souhlas nutně potřebuje a bude po vás zřejmě vyžadovat uzavření licenční smlouvy. Za převod vašich autorských práv vám náleží licenční poplatek, který vám bude uhrazen buď investorem (který je vaším primárním partnerem ve věci autorských práv), nebo nastupujícím architektem, na něhož investor tuto povinnost smluvně přenese. A v tom je ukryt zmíněný problém. Pro zadavatele je zřejmě výhodnější zadat veřejnou zakázku vám, jelikož „ušetří“ platbu za licenční poplatek (i v případě, že by se povinnost poplatková povinnost přenesla na architekta, je jasné, že ten ji dále promítne do nabídkové ceny). Tento stav je ovšem na první pohled v rozporu se zásadou rovnosti účastníků, na které stojí zadávací řízení podle ZVZ. Může se tedy stát, že v obavě před možnými následky vás zadavatel z tohoto důvodu bude skutečně „diskriminovat“ a zakázku svěří raději někomu jinému.