Přeskočit na obsah

K průběhu ohlášení stavby

Vytvořeno
17. 10. 2023
Aktualizováno
18. 10. 2023
Štítky
stavební úřad, stavební zákon, lhůta, ochrana před nečinností

Dotaz

V minulosti fungoval model, že po podaném ohlášení stavby, pokud se úřad do 30 dní nevyjádřil, bylo možno, myslím, po dalších 10 dnech stavbu zahájit. Prosím vás o informaci, zda, případně za jakých podmínek, toto stále platí.

Odpověď

Bohužel popsaný model v této podobě již nefunguje. Postup stavebního úřadu po podání ohlášení byl změněn novelou č. 350/2012 Sb. Nyní jsou jednoznačně předepsány dvě varianty postupu stavebního úřadu: vydání souhlasu s provedením ohlášeného záměru (§ 106 stavebního zákona), nebo „překlopení“ do režimu stavebního řízení (§ 107 stavebního zákona). Stavební úřad musí ohlášení posoudit z hledisek uvedených v odst. 1, které zčásti korespondují s hledisky posuzovanými ve stavebním řízení. Pokud tomu nic nebrání, vydá stavební úřad souhlas s provedením ohlášené stavby. Třicetidenní lhůta pro vydání souhlasu je na rozdíl od právní úpravy před novelou pouze lhůtou pořádkovou, tedy její případné překročení nemá za následek vznik práva stavbu provést. Stavebník, s jehož ohlášením nebylo ve lhůtě zákonným způsobem naloženo, se však může pouze domáhat ochrany proti nečinnosti podle správního řádu.

Eva Faltusová