Přeskočit na obsah

K technickému dozoru investora a jeho odpovědnosti

Vytvořeno
2. 5. 2023
Aktualizováno
5. 5. 2023
Štítky
technický dozor investora, odpovědnost

Dotaz

Mám dotaz na téma technického dozoru investora. Jaká se ho dotýká legislativa? Do jaké míry je zodpovědný za dohled nad zpracováním a nad všemi náležitostmi projektu? Může požadovat doplnění projektu? Do jaké míry odpovídá za to, že zhotovitel opravdu realizuje stavbu dle projektové dokumentace?

Odpověď

TDS (resp. TDI) je osobou smluvně odpovědnou klientovi za průběh stavby, to jest za sledování, zda je stavba prováděna řádně a včas podle harmonogramu. TDI však nemůže převzít odpovědnost za projektanta, ani za zhotovitele stavby, a to ani v případě, že se jedná o osobu autorizovanou (což je dnes kvalifikační podmínka v případě staveb financovaných z veřejných rozpočtů). Při výkonu své činnosti může ukládat pokyny jen v tom rozsahu, v jakém je oprávněn je ukládat klient (stavebník). Na rozdíl od vztahu mezi projektantem a zhotovitelem díla neplatí, že má tato osoba obecnou oznamovací povinnost, plynoucí z její kvalifikace, protože v žádném případě neodpovídá profesně za způsobenou škodu (na rozdíl od projektanta a zhotovitele). Určité povinnosti tohoto typu však mohou plynout právě ze smluvního vztahu s klientem, který může nedostatečný výkon této činnosti sankcionovat. Pokud se týče jakéhokoliv doplňování dokumentace, platí tu obdobně, co bylo řečeno výše. Za dokumentaci odpovídá projektant, nikoliv TDS/TDI, ani stavebník (klient) sám. Doplňování dokumentace podle pokynů klienta nesmí být v rozporu s profesní odpovědností - to za prvé. A za druhé - doplňování dokumentace může vyvolat zvýšené náklady, které obvykle, není-li to způsobenou evidentní chybou projektanta, hradí klient. Za něho se může TDS/TDI zavazovat k jakémukoliv víceplnění jen tehdy, je-li k tomu jednoznačně zmocněn, což obvykle takto přímo nebývá. Obvykle bývá součástí takových pokynů ještě potvrzení klientem.