Přeskočit na obsah

K užití autorského díla v návrhu interiéru

Vytvořeno
24. 3. 2023
Aktualizováno
24. 3. 2023
Štítky
autorská práva

Dotaz

Spolupracuji při návrzích interiérů s firmou, která navrhuje a následně realizuje samolepicí folie na stěny. Jedním z uvažovaných grafických motivů pro interiérové dekorace jsou portrétové motivy slavných celebrit. Nemůžeme se při použití výše popsaných motivů v interiéru dostat do konfliktu s autorským právem?

Odpověď

Odpověď na Váš dotaz závisí na skutečnosti, jakým způsobem jsou „portrétové motivy“ zpracovány. Pokud se jedná o originální návrhy interiérové firmy, se kterou spolupracujete (předpokládám, že její svolení k užití jejich návrhů samozřejmě máte), pak by neměl z autorskoprávního hlediska nastat žádný problém. Neexistuje autorské právo na „tvář“, jelikož ta není autorským dílem. Samozřejmě její vyobrazení by nemělo být nijak zesměšňující nebo jinak zasahující do osobnostních práv zobrazovaného. Jiný případ nastane, pokud jsou portrétové motivy tvořeny na podkladě autorského díla (např. fotografie) jiného autora. Ten (či jeho právním nástupci) mají k fotografii majetková autorská práva po dobu svého života a 70 let po smrti. Správně tedy, užijete-li autorské dílo po tuto dobu, potřebujete autorův souhlas, a to vždy, pokud se nejedná o tzv. volné užití (užití, jehož cílem by nebylo dosažení majetkového prospěchu). Významná bude ovšem také skutečnost, jakým způsobem je dílo při zpracování návrhu fólie užito. Pokud fotografie slouží spíše jako inspirace (z motivu není na první pohled zřejmé, o kterou fotografii se jedná), pak by její užití zřejmě napadnutelné nebylo. Hranice posouzení, zda se jedná o inspiraci, či užití, je ovšem nezřetelná a její stanovení subjektivní. (Užitím se míní také např. také překreslení fotografie do formy obrazové, o které by mohlo v tomto případě jít.) V popsané situaci by to byla ovšem zejména jmenovaná firma, která tapety navrhuje, kdo musí mít zajištěn souhlas k užití případné předlohy, nikov Vy. Postih, který by Vám za užití portrétového motivu hrozil, by byl pravděpodobně spíše nepřímý – např. příkaz ke stažení interiéru s využitím motivu z nabídky.