Přeskočit na obsah

K výši odměny za licenci

Vytvořeno
25. 4. 2023
Aktualizováno
2. 5. 2023
Štítky
licence, autorská práva, odměna

Dotaz

Naše společnost koupila objekt včetně dokumentace ke stavebnímu řízení, dokumentaci zpracovával a vydání povolení zajištoval na základě ústní dohody projektant. Jeho finanční závazky byly plně uhrazeny. Projekt bohužel nepovažujeme za dostatečně kvalitní a máme jej v plánu upravit. Lze to provést bez souhlasu původního autora? Jakým způsobem stanovit přiměřenou licenční odměnu pro původního architekta?

Odpověď

V první řadě je třeba zjistit, zda byla mezi původním projektantem uzavřena licenční smlouva, která by umožňovala na vás převést právo k zásahům do projektové dokumentace. Vzhledem k tomu, že píšete o ústní dohodě, je to spíše nepravděpodobné a bude nutno uzavřít licenční smlouvu napřímo s původním autorem. K výši licenční odměny v první řadě uvádím, že licenční smlouva, včetně licenční odměny, je soukromoprávním ujednáním a její znění je plně v dikci smluvních stran. Obecně lze ale konstatovat, že odměna by měla být za všech okolností přiměřená, přihlédnout by se pak mělo zejména k účelu licence, způsobu a okolnostem užití předmětu licence a dále k územnímu, časovému a množstevnímu rozsahu licence. Proto čím širší licence je poskytována, tím vyšší by měla být odměna za její poskytnutí a naopak, významně výše odměny závisí i na tom, o jaké konkrétní dílo se jedná (např. rodinný dům ve srovnání s kongresovým centrem). Při výkonu autorizované činnosti architektů se obvyklá odměna pohybuje přibližně od 5 % do 15 % z celkové ceny honoráře a odvíjí se od významu, charakteru a obtížnosti navrhované stavby. Zdůrazňuji, že se toto rozmezí vztahuje na stavbu jako celek od počáteční fáze v podobě studie až po samotnou realizaci. Smyslem takové úvahy je totiž zohlednit to, kolikrát bude ještě autorský vklad do díla rozpracován. V daném případě budou zřejmě Vaším novým projektantem realizovány fáze projekt pro povolení stavby (změna), projekt pro provedení stavby, soupis prací a dodávek a autorský dozor. Licenční odměna by měla tvořit 5–15 % z výše honoráře za součet těchto fází.