Přeskočit na obsah

Ke změně územního rozhodnutí

Vytvořeno
25. 4. 2023
Aktualizováno
2. 5. 2023
Štítky
stavební úřad, územní rozhodnutí

Dotaz

Zpracovávali jsme DÚR, pro 2. etapu již stávající haly (DÚR již nabylo právní moci). Zahrnuje halu a komunikace. Z hlediska zastavěné plochy, t. j. rozměrů a výšek, je větší než DSP, které zpracováváme nyní. Jinými slovy – DSP 2. etapy je rozměrově (plošně, obrysově se všemi objekty atd.) menší než platné ÚR ve všech ohledech. Jádro problému je v tom, že stavební úřad po nás chce, abychom požádali o společné povolení – ÚR a SP – s tím, že nejprve musíme požádat o zrušení již vydaného ÚR – což je problém – to naši investoři neudělají. Měl jsem za to, že pokud DSP nepřesahuje (v podstatných parametrech) platné ÚR, tak je vše v pořádku. Připomínám, že problémem je pouze figura povolovaného objektu – nikoliv další technické parametry objektu, kde bych si dovedl představit rozdíly, které by nové DUR vyžadovalo.

Odpověď

Dodržení územního rozhodnutí znamená zachování objemu stavby, tak jak je v ÚR stanoven. Dává to smysl, když si uvědomíte, že územně plánovací dokumentace může předepisovat nejen maxima, ale často i minima zastavění či výšek a menší stavba by se tak mohla dostat do rozporu s územním nebo regulačním plánem. Jinou věcí je, že povolenou stavbu vás obecně nikdo nemůže nutit dokončit. Takže pokud jsou jednotlivé části projektu oddělitelné, řešením může být je zkrátka nerealizovat. Je přitom samozřejmě nutné ověřit, zda se tím stavebník nedostane do rozporu se zákonem nebo územně plánovací dokumentací – pak by taková stavba nemohla být zkolaudována.