Přeskočit na obsah

Lhůta pro vydání závazného stanoviska

Vytvořeno
4. 1. 2024
Aktualizováno
10. 1. 2024
Štítky
závazné stanovisko, správní řád, fikce, lhůta

Dotaz

Dnes jsem dostal datovou schránkou vyrozumění o prodloužení lhůty pro vydání závazného stanoviska. Jednak je to z mého pohledu jen další natahování v podstatě banálního případu (jedná se o obnovu velmi maličké kapličky u silnice), neboť mi již jednou byla vrácena žádost s tím, že ji mám podat na jiném formuláři, a to v podstatě jeden den před uplynutím lhůty. Nyní se úřad usnesl, že si lhůtu prodlouží. Z mého pohledu se ale paragrafy, na které se úřad odvolává, vůbec nevztahují k prodloužení lhůty jako takové. Do uplynutí řádné třicetidenní lhůty zbývá pár dnů. Mohu po uplynutí této původní lhůty podat žádost s dokumentací na stavební úřad s tím, že se památkáři nevyjádřili v řádné lhůtě (usnesení o prodloužení je dle mého názoru vydáno špatně), a tím pádem se uplatňuje fikce o nevyjádření?

Odpověď

Pro vydání závazných stanovisek DOSS pro účely řízení podle stavebního zákona platí lhůta pro vydání závazného stanoviska podle správního řádu vč. možnosti lhůtu prodloužit dle § 149 odst. 4 („Správní orgán příslušný k vydání závazného stanoviska vydá závazné stanovisko bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byl o vydání závazného stanoviska požádán. K této lhůtě se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ohledání na místě nebo jde-li o zvlášť složitý případ.“). Formálně tedy DOSS nepostupuje nesprávně, byť odkaz na § 4 odst. 9 stavebního zákona není zcela namístě. Dle mého názoru je možné podat stížnost na nadřízený DOSS, jen bych se obávala, že tím rychlejšího vydání závazného stanoviska nedosáhnete. Proti usnesení o prodloužení lhůty se odvolání nepřipouští.

Připravila Eva Faltusová