Přeskočit na obsah

Odpovědnost projektanta

Vytvořeno
25. 4. 2023
Aktualizováno
25. 4. 2023
Štítky
odpovědnost, projektová dokumentace

Dotaz

Chtěl bych se zeptat, jak je to s právní odpovědností architekta za projekt. Pracuji jako živnostník a spolupracuji na jednom projektu s architektonickou firmou. Architektonická firma je jako generální dodavatel, ale já celý projekt autorizuji. Jde pak nějaká případná škoda za firmou, nebo pouze za člověkem, který projekt autorizuje razítkem? Když řeším kompletní projekt, který autorizuji, kdo odpovídá za jednotlivé profese (ZTI, VZT, statika)? Odpovídá za profese generální dodavatel kompletní projektové dokumentace – firma, nebo architekt s autorizačním razítkem, nebo samy jednotlivé profese?

Odpověď

Vůči klientovi nese smluvní odpovědnost za škodu jeho smluvní partner, tedy předpokládám ona architektonická firma jako generální dodavatel. Pokud vznikne klientovi škoda v důsledku vady projektu, bude její náhradu požadovat po ní. Vy přitom odpovídáte za škodu této firmě jako svému objednateli a lze očekávat, že bude její náhradu následně požadovat po vás. Za projekt nesete dále odpovědnost profesní. Co se týče projektů jednotlivých profesí, pak bohužel nesete odpovědnost rovněž, spolu s příslušným specialistou, a to na základě § 159 stavebního zákona: (3) Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány. Statické, popřípadě jiné výpočty musí být vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Není-li projektant způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh. Odpovědnost projektanta za projektovou dokumentaci stavby jako celku tím není dotčena. Pokud specialisty objednává a platí generální dodavatel napřímo, pak předpokládám, že by náhradu škody za vadu ve zvláštní části dokumentace požadoval přímo po příslušném specialistovi, nikoliv po vás (přestože podle zákona by mohl požadovat náhradu i po vás). Pokud byste zvláštní část dokumentace objednal a platil specialistovi vy, pak bude náhradu škody generální dodavatel požadovat po vás (a vy následně po projektantovi zvláštní části).

Eva Faltusová