Přeskočit na obsah

Odpovědnost za návrh územního plánu

Pokud po dobu několika let pracuji na územním plánu a odevzdání poslední etapy (čistopis) spadne zrovna do období mojí mateřské dovolené, kdo tento ÚP razítkuje a podepisuje? Lze nahradit zodpovědného projektanta pro tento účel jinou osobou z projekční společnosti, která představuje pro obec smluvního partnera? Přebírá tato osoba následně plnou zodpovědnost za dílo a zároveň jeho autorství (byť se na něm nijak nepodílela)?

Čistopis za Vás může skutečně orazítkovat a podepsat jakákoli jiná autorizovaná osoba v rámci dodavatele. Vzhledem k tomu, že dodavatelem je s.r.o., jejímž jste (předpokládám) zaměstnancem, nelze hovořit o „plné odpovědnosti“. Převážnou část odpovědnosti nese společnost, zaměstnanec odpovídá (svému zaměstnavateli) do výše 4,5násobku měsíčního platu. Co týče profesní odpovědnosti, nadále budete odpovídat za správnost dokumentů, které jste razítkem dosud označila. Kolega, který po Vás zakázku převezme bude odpovídat za to, co orazítkuje on. Otázka autorství v tomto případě není příliš relevantní, vzhledem k tomu, že návrh územního plánu je úředním dílem vyloučeným z autorsko-právní ochrany.

Momentálně probíhá aktualizace webu. Omlouváme se za způsobené komplikace.