Přeskočit na obsah

Podmínky užití sousedova pozemku

Vytvořeno
25. 4. 2023
Aktualizováno
2. 5. 2023
Štítky
stavební zákon, odpovědnost

Dotaz

Pro klienta řešíme studii zahrady, která se nachází na okraji obce. Zahrada není oplocená a sousedí s pásem orné půdy. U parcely s ornou půdou jsou uvedeni tři vlastníci (dvě fyzické osoby, jedna akciová společnost). Klient si přeje na hranici svého pozemku, v místě sousedství s ornou půdou, vybudovat posezení s ohništěm. Tvrdí, že má od vlastníka souhlas (zatím nevíme v jaké podobě a od kterého konkrétně). Jak máme postupovat, abychom byli právně chráněni – respektive jak má správně klient postupovat a v jaké podobě má získat souhlas od vlastníků pozemků? Měli bychom si my, jakožto projektanti, nechat od zadavatele potvrdit, že umístění objektů a jejich případné odstranění je na jeho odpovědnost?

Odpověď

Jeden problém je ochrana vašeho klienta. Pro její maximalizaci by bylo dobré zřídit na pozemku sousedů věcné břemeno, které klienta opravňuje užívat část jejich pozemku. Věcné břemeno by mu toto právo zachovalo i při změně vlastníků pozemku. Protože ale VB pozemek zatěžuje a může komplikovat nakládání s ním do budoucna, pochybuji, že se do toho bude sousedům chtít. Druhé „nejlepší“ řešení je smlouva o právu užívání pozemku podepsaná všemi spoluvlastníky. Tato smlouva ze zákona nemusí být písemná, ale velmi bych to doporučovala. Jiná otázka je ochrana vás jako projektanta. Vy máte povinnost postupovat podle pokynů klienta (pokud nejsou v rozporu se zákonem nebo profesní etikou), a pokud dostanete pokyn projektovat na cizím pozemku, na rizika s tím spojení klienta (ideálně písemně) upozorníte a on dále (opět ideálně písemně) na pokynu trvá, pak za budoucí problémy odpovídá on sám. Vaše právo na odměnu nebude nijak dotčeno.

Eva Faltusová