Přeskočit na obsah

Povaha územního plánu z autorskoprávního hlediska

Vytvořeno
24. 3. 2023
Aktualizováno
24. 3. 2023
Štítky
autorská práva, územní plán, zpracovatel

Dotaz

Jaké má postavení zpracovatel územního plánu, pokud se provádí jeho změna? Musí ji město zadat témuž autorovi?

Odpověď

Územní plán se podle § 3 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, považuje za tzv. úřední dílo, které se ve veřejném zájmu vyjímá z autorskoprávní ochrany. Znamená to, že jakmile je územní plán jako opatření obecné povahy vydán, nemůže dále jeho zpracovatel uplatňovat autorská práva, tedy nemá dále právo na nedotknutelnost ani není třeba získat jeho souhlas ke změně nebo zásahu do tohoto úředního díla. Z tohoto hlediska tedy město není povinno zadávat změnu územního plánu jeho původním autorům. Považujeme však za vhodné změny se zpracovateli vždy alespoň konzultovat.