Přeskočit na obsah

Prezentace autorského díla bez souhlasu autora

Vytvořeno
31. 3. 2023
Aktualizováno
31. 3. 2023
Štítky
autorská práva, licence

Dotaz

Chtěl bych se zeptat, jestli je právně možné, že developer může publikovat autorské dílo na množství webů bez svolení autora a bez uvedení autora, včetně médií, oficiálních stránek města atd., a po autorovi požaduje stažení z jeho vlastního webu.

Odpověď

Odpověď závisí na uzavřené smlouvě a šíři postoupené licence k užití vašeho díla. Pokud jste s oním developerem uzavřel výhradní licenční smlouvu (nebo měla uzavřená smlouva o dílo licenční ujednání o výhradní licenci), pak skutečně pozbýváte práva prezentovat projekt samostatně, resp. s takovou prezentací musí klient souhlasit. On naopak může projekt prezentovat, jak uzná za vhodné. Na druhou stranu, pokud smlouvu s licenčním ujednáním s klientem uzavřenou nemáte, pak by vám právo prezentovat se svým dílem mělo zůstat zachováno. Vaše autorství díla klient (nebo kdokoli, kdo dílo užívá) uvádět musí, a to v souladu s autorským zákonem, kdykoliv je to obvyklé. Vzhledem k tomu, že prokazování kritéria obvyklosti není snadné, doporučuji do budoucna vždy ve smlouvě popsat podmínky uvádění vašeho autorství (stejně jako nastavení pravidel pro prezentaci díla oběma stranami).

Eva Faltusová