Přeskočit na obsah

Prezentace projektu po opuštění ateliéru

Vytvořeno
24. 3. 2023
Aktualizováno
24. 3. 2023
Štítky
autorská práva, zaměstnanecké dílo

Dotaz

Přetiskujeme další dotaz, který kancelář ČKA opakovaně obdržela od autorizovaných osob.

Odpověď

Před třemi lety jsem pracoval jako zaměstnanec v ateliéru (spol. s r. o.). Poté jsem složil autorizační zkoušky, z ateliéru odešel a po roce si s kolegy založil ateliér vlastní (spol. s r. o.). Majiteli původního ateliéru se nelíbí, že domy, které jsem kdysi navrhl nebo spolunavrhl u nich, prezentuji nyní na stránkách našeho nového ateliéru. Rád bych se tedy zeptal, zdali mám právo tyto návrhy prezentovat a za jakých podmínek?

Váš dřívější zaměstnavatel má pravdu, neboť v tom roce již platil nový autorský zákon (zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů – poslední změna proběhla v roce 2006 – zákon č. 216/2006 Sb.), který upravuje autorskoprávní ochranu tzv. „zaměstnaneckých děl“, jimiž se rozumí díla vytvořená pro zaměstnavatele v zaměstnaneckém poměru (§ 58 AZ). Z tohoto ustanovení plyne, že majetková práva k dílu (není-li výslovně dohodnuto něco jiného) vykonává zaměstnavatel. Osobnostní práva vám zůstávají zachována a máte právo být jako autor uváděn, avšak prezentovat toto dílo můžete pouze se souhlasem svého tehdejšího zaměstnavatele. Z této základní zásady jsou možné určité výjimky (například nevykonává-li předchozí zaměstnavatel majetková práva řádně). Jednotlivé případy však doporučujeme posuzovat individuálně.

Jiří Plos