Přeskočit na obsah

Problém ve spolupráci se subdodavatelem dokumentace

Vytvořeno
2. 5. 2023
Aktualizováno
5. 5. 2023
Štítky
autorské dílo, autorská práva

Dotaz

Investor si ode mne objednal nejdříve architektonickou studii, po jejímž zpracování dále objednal stupeň DUR+DSP. Zpracování tohoto stupně jsem zadal projekční společnosti, přičemž moje činnost spočívala v kontrole díla tak, aby odpovídalo studii. Projekční společnost mi předala vytištěnou dokončenou dokumentaci pro DUR+DSP, s jejich rozpiskami a jejich autorizací. Investor však nyní zjistil, že musí povolení stavby rozdělit na samostatný stupeň DUR a samostatný stupeň DSP. Objednal si ode mě přepracování dokumentace v tomto smyslu. Problém spočívá v tom, že tuto práci nechci svěřit stejné projekční společnosti, neboť nejsem spokojený s jejich způsobem práce a komunikace. Vzhledem k tomu, že dokumentace DUR+DSP je obsahově podrobnější než samotná DUR, mělo by nyní stačit jen vybrat několik výkresů, na nich změnit v rozpiskách „DUR+DSP“ na „DUR“ a podat na úřad (včetně textových částí atd.). Měl jsem v plánu to udělat sám, ale byl jsem projekční společností upozorněn, že nemůžu jejich dokumentaci užít k jinému účelu, než je určena, a že do ní nesmím zasahovat (s odvoláním na autorský zákon). Chci se tedy zeptat, zda mám právo udělat (z mého pohledu kosmetickou) úpravu v rozpisce, a podat dokumentaci na územní řízení, nebo ne. Myslím si, že pokud dokumentace byla určena pro DUR+DSP, tak její užití samostatně v DUR je v pořádku - stále přeci používám dokumentaci k účelu, k němuž je určena, jen je ten účel vlastně zúžen.

Odpověď

V první řadě je třeba ověřit, zda je odvolávání na autorský zákon v tomto případě na místě. Zdaleka ne každým rozpracováním architektonické studie do fáze dokumentace, zejména pak v případě, že je studie zachována a rozpracování není tvůrčí nebo originální, vzniká nové autorské dílo. Tuto úvahu v této fázi budete muset provést sám (rozhodnout o tom závazně může pouze soud). V případě, že rozpracováním vzniklo nové autorské dílo, je výhrada projektanta namístě – skutečně platí, že máte zákonnou licenci dílo užít pouze k účelu, k jakému bylo zpracováno, tedy k získání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Považuji to však z jeho strany za velmi formalistický výklad hraničící se zneužitím autorského práva.

Pokud by dokumentace autorskoprávně chráněna nebyla, pak je situace jednodušší, ale i tak má svá úskalí. Variantu změnit rozpisku z „DUR+DSP“ na „DUR“ bych spíše nedoporučovala, dokumentace označená autorizačním razítkem je veřejnou listinou a požívá zvláštní ochrany zákona. Asi schůdnější variantou je překreslení dokumentace a označení vlastním autorizačním razítkem. To je však pochopitelně vyloučené, měla-li by dokumentace povahu autorského díla. Ideálním postupem by byla dohoda se subdodavatelem, pokud by ji tento bezdůvodně odmítal, považovala bych takový postoj za rozporný s dobrými mravy.