Přeskočit na obsah

Působnost autorizovaného architekta

Vytvořeno
24. 3. 2023
Aktualizováno
24. 3. 2023
Štítky
projektová dokumentace, oprávnění, výkon povolání

Dotaz

Může autorizovaný architekt pro obor pozemní stavby vypracovat dokumentaci pro stavební povolení na stavbu přípojky VN, včetně trafostanice a požárně bezpečnostní řešení?

Odpověď

Tato stavba patří mezi stavby inženýrské a oprávnění k jejímu projektování má příslušný autorizovaný inženýr, nikoliv architekt. Architekt by musel být v tomto případě přizván ke spolupráci, pokud by se jednalo o stavbu v území označeném územně plánovací dokumentací, popřípadě právním předpisem (například památkovým zákonem nebo zákonem o ochraně přírody a krajiny) jako architektonicky nebo urbanisticky významná.