Přeskočit na obsah

Radon, hluková studie atd. nejsou součástí honoráře za projekční práce

Vytvořeno
24. 3. 2023
Aktualizováno
24. 3. 2023
Štítky
cena, projektová dokumentace, odborný posudek

Dotaz

Je součástí projektové dokumentace pro stavební řízení také vyřízení odborných posudků (radon, hluková studie, studie osvětlení atd.), a měly by tedy být zahrnuty v ceně dle honorářového řádu pro projekční práce?

Odpověď

Vámi uváděné studie patří mezi podklady, za něž odpovídá stavebník; jejich obstaráním může pověřit architekta, avšak cena za ně není součástí honoráře a fakturuje se samostatně – obvykle tak, že se přefakturovává cena za obstaranou studii, přičemž cena za její obstarání je součástí standardního honoráře, ledaže by s jejím obstaráním byly spojeny nějaké specifické vyšší náklady (jednalo by se o případ studie, pro niž je velmi omezený okruh odborníků špatně dosažitelných, a podobně).

Jiří Plos