Přeskočit na obsah

Regulativy k územnímu plánu

Vytvořeno
24. 3. 2023
Aktualizováno
24. 3. 2023
Štítky
územní plán, regulativy, závazné požadavky

Dotaz

Naše obec vydala územní plán. Na webu obce je dále "vložený" dokument s názvem "Regulativy k územnímu plánu" s poznámkou "Základní a zásadní dokument pro stavebníky", který ovšem dle mého soudu není součástí ÚP, patrně jde o samostatné usnesení zastupitelstva. Vzhledem k tomu, že dokument zasahuje relativně tvrdě do práv stavebníků a vypadá to, že nikoli formou řádného regulačního plánu, ale jen schválením zastupitelstva, mám pochyby, zda je tento postup obhajitelný.

Odpověď

Ze zaslaného odkazu není zcela zřejmé, zda jsou uvedené "Regulativy k územnímu plánu" součástí územního plánu, tedy zda byly jako návrh územního plánu projednány a vydány jako opatření obecné povahy. Pokud by tomu tak nebylo, pak nemá takové usnesení zastupitelstva samo o sobě žádnou právní relevanci a nemůže stavebníky zavazovat (omezovat).

Pokud tomu tak bylo, pak vzhledem k tomu, že se jedná o regulativy, které vzhledem ke své podrobnosti náleží regulačnímu plánu, nikoli územnímu plánu, doporučuji prověřit, zda byl územní plán vydán jako „územní plán s prvky regulačního plánu“, v opačném případě jsou regulativy pro svou podrobnost nepřípustné.